Generalforsamling i Pavillonen den 30-01.2020 kl. 14.